Privacy Policy

Privacyverklaring (dutch)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PLCtrainingKIT.nl b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (het is aan u of uw de informatie handmatig verstrekken):

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- PLCtrainingKIT.nl b.v. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- PLCtrainingKIT.nl b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

PLCtrainingKIT.nl b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PLCtrainingKIT.nl b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk aan bezorgingsdiensten die u pakket moeten leveren aan uw huis of bedrijfsadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PLCtrainingKIT.nl b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van maximaal 10 jaar voor personen of bedrijven die bestelling hebben gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PLCtrainingKIT.nl b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PLCtrainingKIT.nl b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor meer informatie zie de cookie policy pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PLCtrainingKIT.nl b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@plctrainingkit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PLCtrainingKIT.nl b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PLCtrainingKIT.nl b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@plctrainingkit.nl. PLCtrainingKIT.nl b.v. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

Copyright

De teksten, de afbeeldingen en de producten die te lezen, te zien, en aan te schaffen zijn op de PLCtrainingKIT.nl b.v. website, zijn intellectueel eigendom van PLCtrainingKIT.nl b.v. Er zit copyright op, wat wil zeggen dat het niet toegestaan is deze onderdelen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PLCtrainingKIT.nl b.v te kopiëren of openbaar te maken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik of voor het geven van offline lessen.

Dit intellectuele eigendom is uiteraard met uitzondering van (hyper)links naar websites van derden, filmpjes van derden, of afbeeldingen van derden. Als het materiaal van derden afkomstig is, zal dit er ook altijd bij aangegeven staan. Hier zit echter nog steeds copyright op. Alleen is dit copyright niet van PLCtrainingKIT.nl b.v. Als je deze informatie wilt gebruiken, zorg dan altijd dat je toestemming van de eigenaar hebt.

PLCtrainingKIT.nl b.v. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de websites van derden welke gelinkt zijn op de PLCtrainingKIT.nl b.v. website.

Aansprakelijkheid

De teksten op PLCtrainingKIT.nl b.v. zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschreven. De PLCtrainingKIT.nl informatie pagina's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. PLCtrainingKIT.nl b.v. kan echter niet garanderen dat alle teksten 100% juist, compleet, en actueel zijn. Wanneer mensen actie ondernemen op basis van de verstrekte informatie, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze bij hen.

Mocht je iets tegenkomen waarvan jij denkt dat het onjuist, onvolledig en/of outdated is, stuur dan een email naar info@plctrainingkit.nl. Wij zullen er dan naar kijken en zo snel mogelijk de aanpassingen doorvoeren.

Vrijblijvend informatie dutch

De informatie welke verstrekt wordt op PLCtrainingKIT.nl b.v. is gebaseerd op grondig onderzoek en eigen ervaringen. Dit is dus geen professioneel advies. Doe altijd goed eigen onderzoek voor het implementeren van de informatie.

Translate »
Scroll to Top