Terms of Service

Choose the fun way of learning PLC programming for all education levels and industrial training

PLCtrainingKIT.nl

Privacyverklaring (dutch)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PLCtrainingKIT.nl b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (het is aan u of uw de informatie handmatig verstrekken):

- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- PLCtrainingKIT.nl b.v. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- PLCtrainingKIT.nl b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

PLCtrainingKIT.nl b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PLCtrainingKIT.nl b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk aan bezorgingsdiensten die u pakket moeten leveren aan uw huis of bedrijfsadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PLCtrainingKIT.nl b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van maximaal 10 jaar voor personen of bedrijven die bestelling hebben gedaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PLCtrainingKIT.nl b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PLCtrainingKIT.nl b.v. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PLCtrainingKIT.nl b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@plctrainingkit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PLCtrainingKIT.nl b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PLCtrainingKIT.nl b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@plctrainingkit.nl. PLCtrainingKIT.nl b.v. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

Copyright

De teksten, de afbeeldingen en de producten die te lezen, te zien, en aan te schaffen zijn op de PLCtrainingKIT.nl b.v. website, zijn intellectueel eigendom van PLCtrainingKIT.nl b.v. Er zit copyright op, wat wil zeggen dat het niet toegestaan is deze onderdelen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PLCtrainingKIT.nl b.v te kopiëren of openbaar te maken. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik of voor het geven van offline lessen.

Dit intellectuele eigendom is uiteraard met uitzondering van (hyper)links naar websites van derden, filmpjes van derden, of afbeeldingen van derden. Als het materiaal van derden afkomstig is, zal dit er ook altijd bij aangegeven staan. Hier zit echter nog steeds copyright op. Alleen is dit copyright niet van PLCtrainingKIT.nl b.v. Als je deze informatie wilt gebruiken, zorg dan altijd dat je toestemming van de eigenaar hebt.

PLCtrainingKIT.nl b.v. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de websites van derden welke gelinkt zijn op de PLCtrainingKIT.nl b.v. website.

Reclame en cookies

Op de PLCtrainingKIT.nl b.v. website zul je verschillende hyperlinks tegenkomen welke affiliate links zijn. Dit zijn links die naar externe websites leiden, zoals bijvoorbeeld Bol.com.

Het verschil met een normale link is dat er een cookie aan deze link vast zit. Hierdoor ziet Bol.com dat jij via PLCtrainingKIT.nl b.v. website op hun site terecht bent gekomen. Wanneer jij een aankoop doet bij Bol.com, nadat jij daar via een link op PLCtrainingKIT.nl b.v. bent gekomen, krijgt PLCtrainingKIT.nl b.v. commissie van Bol.com voor het aanleveren van jou als klant. De hoogte van deze commissie is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat jij bij die ene aankoop uitgegeven hebt. Hier betaal jij natuurlijk niets extra’s voor!

We gebruiken deze vorm van inkomen om de website online te houden zelfs al zou PLCtrainingKIT.nl b.v. stoppen met produceren van PLCtrainingKIT's.

Aansprakelijkheid

De teksten op PLCtrainingKIT.nl b.v. zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschreven. De PLCtrainingKIT.nl informatie pagina's zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. PLCtrainingKIT.nl b.v. kan echter niet garanderen dat alle teksten 100% juist, compleet, en actueel zijn. Wanneer mensen actie ondernemen op basis van de verstrekte informatie, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze bij hen.

Mocht je iets tegenkomen waarvan jij denkt dat het onjuist, onvolledig en/of outdated is, stuur dan een email naar info@plctrainingkit.nl. Wij zullen er dan naar kijken en zo snel mogelijk de aanpassingen doorvoeren.

Vrijblijvend informatie dutch

De informatie welke verstrekt wordt op PLCtrainingKIT.nl b.v. is gebaseerd op grondig onderzoek en eigen ervaringen. Dit is dus geen professioneel advies. Doe altijd goed eigen onderzoek voor het implementeren van de informatie.

 

English Disclaimer

Copyright English

The texts, images and products that can be read, viewed and purchased on the PLCtrainingKIT.nl b.v. website, are the intellectual property of PLCtrainingKIT.nl b.v. It is copyrighted, which means that it is not permitted to copy publish without the express written permission of PLCtrainingKIT.nl b.v. This permission is not required for personal use or for teaching offline classes.

This intellectual property is of course with the exception of (hyper) links to websites of third parties, videos of third parties, or images of third parties. If the material comes from third parties, this will always be indicated on are website. However, this is still copyrighted. Only this copyright does not belong to PLCtrainingKIT.nl b.v. If you want to use this information, always get permission from the owner. PLCtrainingKIT.nl b.v. is neither responsible nor liable for the websites of third parties which are linked on the PLCtrainingKIT.nl b.v. website.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Logo PLCtrainingKIT.nl v4 zonder achtergrond PNG
Tax (BTW) NL863412622B01 KvK nr.  84851120
Cookie Policy | Privacy Policy | Terms of Services
  • Youtube

  • Trijnesstraat 9, 5809 AR Leunen The Netherlands

  • Linkedin

  • +31 6 15 67 06 65

  • Instagram

  • info@plctrainingkit.nl

Translate »
Scroll to Top